תכני אתרי כיתות ואתרי מקצועות

תכני אתר כיתה
-הודעות מחנך
-רשימת טיולים
-דרישות מהתלמידים
-רשימת תלמידים + ת.ידה
-רשימת מורים+ מקצוע הוראה
-מערכת שעות
-יומן אירועים
-שעורי בית
-פעילויות בכיתה
-שעות קבלת מורים הכיתה
-תלמיד השבוע
-שיעורים מתוקשבים
-תוצרי למידה
-עיצוב וגרפיקה
-גלריית תמונות
-קישורים לאתרי ספקי תוכן

תכני אתר מקצוע:
-הודעות עדכניות
-מערכת מבחנים
-רשימת מורים, איזה כיתות, כמה שעות
-מערכת שיעורים
-משימות מתוקשבות מקצוע לפי שכבת גיל
-מאגר בחינות ובחנים
-תוכניות לימודים באותו מקצוע לפי שכבות גיל
-קישורים לאתרי אינטרנט המשמשים מקור מידע
-פורום
Comments