ישיבת רענון

רחאב אבו עראר - מדריכת אשכול תקשוב


מפגש רענון בנושא התקשוב - יסודי אלאנואר - נובמבר 2014


למידה משמעותית בליווי התקשוב למידה משמעותית                                                         למידת שינון

סרטון


לכניסה לפעילות הפתיחה לחץ כאן


כלי Padlet


קישור לאתר padlet - סרטון הדרכהMoodle

חלק שני

עבודה באתרים


ללמוד לבד את כלי גוגלחלק שלישי

פעילות מסכמתקישור לאתר linoit  - סרטון הדרכה


Comments