מפגש שלישי 19\1\2015

נושא המפגש- סביבת אופק+ לוח חכם
לפני המפגש נא מכל מורה להתקין את התוכנה של הלוח החכם מהקישור הבא:


כמו כן נא לדאוג שכל מורה תהיה לו סיסמה אישית לאתר אופק וסיסמה לכל תלמידי הכיתה שלו... במידה שאין נא לפנות לפדאא

Comments