1-й семестр

№ з/п

Кількість годин

ТемаВступ (1 год.)

1

1

Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті.


10

Тема 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.

2

1

Фізика як фундаментальна наука про природу. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища. Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв'язок фізики з іншими науками.

3

1

Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми. Початкові відомості про будову атома. Електрони. Йони.

4

1

Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.

5

1

Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики.

6

1

Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу.

7

1

Лабораторна робота № 2.

Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів.

8

1

Лабораторна робота № 3.

Вимірювання розмірів малих тіл різними способами.

9

1

Навчальний проект № 1.

10

1

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

11

1

Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи».


17

Тема 2. Механічний рух.

12

1

Аналіз контрольної роботи № 1.

Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення.

13

1

Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху.

14

1

Графіки рівномірного прямолінійного руху.

15

1

Розв'язування задач.

16

1

Розв'язування задач. Самостійна робота № 1.

17

1

Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.

18

1

Розв'язування задач.

19

1

Розв'язування задач. Самостійна робота № 2.

20

1

Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання.

21

1

Розв'язування задач.

22

1

Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла.

23

1

Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники.

24

1

Розв'язування задач.


1

Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника.


1

Навчальний проект № 2.

25

1

Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

26

1

Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух».


23

Тема № 3. Взаємодія тіл. Сила.


13

3.1. Сила. Види сил


1

Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла.


1

Густина речовини.

Підсторінки (31): Переглянути всі
Comments