Plataforma Gent de Marratxí

Agenda Loal 21


No ens hi conformam!

 

Un altre món és possible,

Un altre Marratxí també......

Pensem globalment, Actuem localment......

 Agenda Local 21

Què és la participació ciutadana? (Observatori de Polítiques Locals-Departament de Cooperació Local-Consell de Mallorca)

Estat de l'Agenda Local 21 a Mallorca (Observatori de Polítiques Locals-Departament de Cooperació Local-Consell de Mallorca)

Resum jornades realitzades durant l'any 2008 (Observatori de Polítiques Locals-Departament de Cooperació Local-Consell de Mallorca)

Carta de la Terra (Versió completa)

QUÈ ÉS L’AGENDA LOCAL 21?  És una eina de planificació estratègica i de gestió municipal. Mitjançant un diagnòstic (de quantitat i de qualitat), on hi ha participació ciutadana, s’elabora un pla d’acció, a mig i a llarg termini, que abasta tota la gestió que un Ajuntament pot realitzar al seu municipi, i inclou els aspectes econòmics, els socials i els de medi ambient. És un procés permanent i multidimensional, en el qual participen diferents agents, per tal d’elaborar i posar en pràctica un pla estructural consensuat, que integri el criteri de sostenibilitat a les polítiques ambientals, econòmiques i socials del municipi.

Aquest pla d’acció preveu un pla de seguiment i d’avaluació, per poder comprovar i avaluar els terminis d’execució, la consecució dels objectius marcats i l’expressió dels indicadors de sostenibilitat. Tot això fet des de la màxima informació i comunicació possibles, i sempre comptant amb la participació ciutadana.

A Marratxí el pla d'’acció va ser aprovat per l’Ajuntament l’any 2004. Actualment no sabem res, ni del pla de seguiment, ni de la participació ciutadana. Per això, des de la plataforma ciutadana Gent de Marratxí, ens interessa conèixer com està el procés en aquest moment. Demanam, a més, que es posi en marxa l’oficina de seguiment —prevista en el projecte— amb participació de totes les organitzacions socials i veïnals que hi vulguin participar.