การประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วย DLTV สู่การปฏิบัติระหว่างวันที่่ 18 พฤษภาคม 2563 -
30 มิถุนายน 2563   แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก


                           


คณะครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก ประชุมทางไกลรับฟังนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล DLTV จาก สพฐ.
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563ข่าวล่าสุด

  • ข่าวที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก แจ้งเรียนผู้ปกครองนักเรียนร่วมประชุมวางแผน จัดการเรียนการสอนทางไกล ด้วยระบบ DLTV ดังนี้วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ภาคเช้า 9 ...
    ส่ง 10 พ.ค. 2563 07:43 โดย Admin Markiek
  • ข่าวโรงเรียน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก กำลังซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนระดับประถมศึกษปีที่ 1
    ส่ง 10 พ.ค. 2563 07:45 โดย Admin Markiek
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

สร้างด้วย Padlet

 นายวิชัย  สุขเกษ
 ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา


Google Calendar Viewer

วันที่ & เวลา
https://www.dltv.ac.th/


http://www.dlit.ac.th/home.php


http://dlit.phayao2.go.th/tu-keb-xeksar-1/khumux-google-apps-for-education

http://www.thaidigitaltelevision.com/c-band-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-ku-band-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88/

https://www.facebook.com/Huimarkiek/?ref=bookmarks