Leerlingenraad

Leerlingenraad

Welkom op de site van de Leerlingenraad.

De Leerlingenraad functioneert als behartiger van de belangen van alle leerlingen. De Leerlingenraad richt zich bij de vervulling van deze taak ook naar het belang van de school.

Wij ontvangen van de schoolleiding informatie over relevante ontwikkelingen op het Marecollege. In  vergaderingen kunnen deze in bespreking worden gebracht. Ook kunnen leerlingen zelf onderwerpen in de vergadering brengen.

Iedere klas van het Marecollege kiest aan het begin van het schooljaar 1 of 2 vertegenwoordiger(s) die de klas zal/zullen vertegenwoordigen voor het aankomende schooljaar. De verkozen leerlingen vormen samen de Leerlingenraad. Uit haar midden kiest de Leerlingenraad vervolgens een voorzitter en een vicevoorzitter.

De huidige voorzitters zijn Jun Bai de Jong en Sophie Kroese (2016 - 2017), met als initiatiefnemer; Daniël Oorthuizen.

Vergaderingen van de Leerlingenraad vinden plaats op woensdagochtend van 9:50 tot uiterlijk 10:25. Relevante informatie van een vergadering, waaronder de locatie, zullen worden genoemd op het scherm in de hal.

 

Voor de Leerlingenraadregeling, klik hier.

Deze bepaling is medio 2016 opgesteld door een leerling van het Marecollege, Daniël Oorthuizen, en vervolgens besproken met de schoolleiding. Dit statuut dient daarmee als eerste aanzet tot een nader uit te werken reglement waarin alle rechten en plichten van leerlingen worden vastgelegd.

Dit volgend reglement zal de mogelijkheid hebben de rechtspositie van leerlingen te verduidelijken en te verbeteren, door de gangbare praktijk op het Marecollege vast te leggen.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht op Leerlingenraad@marecollege.com  

ĉ
Sirach Franssen,
Mar 29, 2017, 10:32 AM
Comments