Vaklokalen‎ > ‎

Opgeven herkansingen voorexamenklassen

posted Jun 6, 2017, 9:55 AM by Sirach Franssen   [ updated Feb 5, 2018, 12:23 PM ]
Beste leerlingen, 

Ook dit jaar moet je je weer online opgeven voor de herkansingsweek van 19 juni t/m 23 juni.
Dit gebeurt via de links naar de onderstaande formulieren.
Let hierbij op de volgende dingen: 

Havo 4
In de herkansingsweek mogen maximaal vijf  SE-onderdelen van dit schooljaar worden ingehaald of herkanst.

Vwo 4
In de herkansingsweek mogen maximaal twee SE-onderdelen van dit schooljaar worden ingehaald. Als de leerling geen of maar één SE-onderdeel moet inhalen, dan mag hij één SE-onderdeel herkansen om het cijfer op te hogen.

Vwo 5
Aan het einde van het schooljaar mogen maximaal drie examenonderdelen worden ingehaald of herkanst.
 
SE’s mogen alleen herkanst worden als het eerder behaalde cijfer < 6.5 is. Als er een examenonderdeel is dat je gemist hebt (opdracht die in het PTA staat en die je helemaal niet gedaan hebt) dan ben je verplicht dat onderdeel alsnog te doen en hiervoor een herkansing te gebruiken. N.B. Dit geldt ook voor examenonderdelen die niet herkansbaar zijn.
Gemiste examenonderdelen die niet in de lijst staan geef je door onder inhaalwerk

 

De inhaal-/herkansingsregeling is van toepassing op ieder verzuim, iedere afwezigheid (ongeacht de reden) of geconstateerde onregelmatigheid. Er is dus geen aparte inhaalregeling wegens ziekte.

 

Voor sommige vakken is er de mogelijkheid om het herkansen van één VT door te geven. Deze staan dan in de lijst en tellen niet als één van de officiële herkansingen.

 

Je kunt de herkansingen opgeven vanaf vrijdag 9 juni 17:00u tot uiterlijk maandag 12 juni 12:00u 's middags.

De formulieren: 

    10/11 HAVO               
    10 VWO                      
    11 VWO                   
Comments