Algemene NatuurWetenschappen
In onze huidige kennissamenleving spelen natuurwetenschap en technologie een grote rol. Om met informatie om te kunnen gaan en afgewogen keuzes te kunnen maken, heb je natuurwetenschappelijke kennis nodig. Bij het vak ANW leer je wat een ontwikkeld mens over de fysieke wereld waarin wij leven zou moeten weten en je leert nadenken over de wereld achter de natuurwetenschappelijke vragen.