Vaklokalen

Welkom bij de vaklokalen van het Marecollege.

In de vaklokalen kunnen de docenten van het Marecollege nuttige informatie met betrekking tot de lessen online zetten.
Vaak zal het gaan om studieplanners of huiswerk maar soms ook om ondersteunende, of gewoon interessante, plaatjes, internetlinks of filmpjes.

Bekijk de vaklokalen dus met enige regelmaat! 

Opgeven herkansingen voorexamenklassen

posted Jun 6, 2017, 9:55 AM by Sirach Franssen   [ updated Jun 12, 2017, 1:36 AM ]

Beste leerlingen, 

Ook dit jaar moet je je weer online opgeven voor de herkansingsweek van 19 juni t/m 23 juni.
Dit gebeurt via de links naar de onderstaande formulieren.
Let hierbij op de volgende dingen: 

Havo 4
In de herkansingsweek mogen maximaal vijf  SE-onderdelen van dit schooljaar worden ingehaald of herkanst.

Vwo 4
In de herkansingsweek mogen maximaal twee SE-onderdelen van dit schooljaar worden ingehaald. Als de leerling geen of maar één SE-onderdeel moet inhalen, dan mag hij één SE-onderdeel herkansen om het cijfer op te hogen.

Vwo 5
Aan het einde van het schooljaar mogen maximaal drie examenonderdelen worden ingehaald of herkanst.
 
SE’s mogen alleen herkanst worden als het eerder behaalde cijfer < 6.5 is. Als er een examenonderdeel is dat je gemist hebt (opdracht die in het PTA staat en die je helemaal niet gedaan hebt) dan ben je verplicht dat onderdeel alsnog te doen en hiervoor een herkansing te gebruiken. N.B. Dit geldt ook voor examenonderdelen die niet herkansbaar zijn.
Gemiste examenonderdelen die niet in de lijst staan geef je door onder inhaalwerk

 

De inhaal-/herkansingsregeling is van toepassing op ieder verzuim, iedere afwezigheid (ongeacht de reden) of geconstateerde onregelmatigheid. Er is dus geen aparte inhaalregeling wegens ziekte.

 

Voor sommige vakken is er de mogelijkheid om het herkansen van één VT door te geven. Deze staan dan in de lijst en tellen niet als één van de officiële herkansingen.

 

Je kunt de herkansingen opgeven vanaf vrijdag 9 juni 17:00u tot uiterlijk maandag 12 juni 12:00u 's middags.

De formulieren: 

    10/11 HAVO               (wat heb ik doorgegeven)
    10 VWO                      (wat heb ik doorgegeven)
    11 VWO                      (wat heb ik doorgegeven)

Herkansingsformulier 10 vmbo

posted Mar 14, 2017, 1:13 AM by Reinout van Leeuwen

Beste leerlingen van 10 vmbo,
In de bijlage vinden jullie het herkansingsformulier. Aanstaande vrijdag krijgen jullie het formulier uitgedeeld inclusief een instructie. Het formulier moet je uiterlijk donderdag 23 maart om 12.00 uur inleveren bij het examenbureau (Marjon). 

Herkansingen examenklassn

posted Feb 27, 2017, 2:11 PM by Sirach Franssen   [ updated Mar 11, 2017, 10:48 PM ]

Via de onderstaande links kun je aangeven welke SE toetsen van het afgelopen schooljaar je wilt herkansen. 
Je hebt in principe recht op 5 herkansingsmogelijkheden maar gemiste schoolexamens die je moet inhalen of een gebruikte herkansing voor je PWS moeten hier vanaf gehaald worden. 
De deadline voor het invullen van de formulieren is: 21 maart om 12:00.

Herkansingsformulier 9 vmbo

posted May 20, 2016, 2:49 AM by Reinout van Leeuwen   [ updated Mar 14, 2017, 1:07 AM ]

Vertrouwenspersoon

posted Jul 11, 2011, 2:43 AM by Sirach Franssen   [ updated Mar 6, 2016, 8:04 AM ]

Bericht van de vertrouwensgroep: 
Vanaf nu kun je de vertrouwenspersonen ook via mail benaderen via
 
 
Wanneer je de vertrouwenspersoon anoniem wilt benaderen kan het handig zijn om hiervoor een nieuw e-mailadres aan te maken 
en het verstuurde bericht te verwijderen uit de 'sent' mail.
 
 

1-5 of 5