Home‎ > ‎

Selamat Hari Raya Aidilfitri!

posted 23 Jun 2017, 09:45 by Xuan Jun Wong

Manjusri NPCC wishes all Muslim officers and cadets a blessed Hari Raya Puasa! Selamat Hari Raya Aidifitri.
Comments