หน้าแรก


 
http://dlit.ac.th/index.php
 
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
 
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof

Presentation แนะนำโครงการ
VTR : โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT

วิดีโอ YouTubeวีดีทัศน์ Google for Education

วิดีโอ YouTubeDownload Presentation
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view       https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view

 บัญชีผู้ใช้งาน DLIT (Account DLIT)ชื่อเว็บไซต์ของครูและบุคลากรทางการศึกษา