เดินขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๖๖ พรรษา                                                                                                                                                                                            


ติดตั้งเครื่องเสียง วันรพี ณ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อบรมติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 
ออกหน่วยแจกอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล
ออกหน่วยติดตั้งอุปกรณ์การรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล