เชิญร่วมใช้งาน KMUTT Google Apps for Education
    
    เชิญนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสร้าง KMUTT Google Account โดยบัญชีผู้ใช้จะอยู่ภายใต้
โดเมน @mail.kmutt.ac.th เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และอาจารย์  
KMUTT Google Account สามารถใช้บริการต่างๆของ Google เช่น Google Mail, Google Drive, Google  Calendar, Google  Site, Google+ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากร มจธ.


    Google Apps for Education คืออะไร?
    
    Google Apps for Education เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน ผ่าน Google Apps เช่น Mail, Calendar, Docs, Drive, Site ฯลฯ เพื่อการสื่อสารกัน เหมาะสำหรับอาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ทุกคนจะได้ KMUTT Google Account ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้เราได้สิทธิพิเศษเหนือคนนอกโดเมน ในการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่จำกัดให้เฉพาะคนที่มี KMUTT Google Account ในโดเมน ทั้งนี้ระบบและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการดูแลโดยวิศวกร Google ท่านสามารถมั่นใจได้ในความปลอดภัยของข้อมูล ความเสถียรภาพของระบบ และความรวดเร็วทันใจ


    แนะนำ Google Apps ที่โดดเด่น
   
(คลิกที่ไอคอนเพื่อศึกษาการใช้งานแต่ละ Apps)

Gmail Class
Calendar Class
Docs & Drive Class
Docs & Drive Class
Sites Class
http://learn.googleapps.com/products/google-plus/#/list


เรียนรู้การใช้งาน Google Apps อื่นๆ ที่นี่The gadget spec URL could not be found