กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ก.ค. 2562 01:44 Sutthi Thammabut แก้ไข ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562
15 ก.ค. 2562 01:42 Sutthi Thammabut แก้ไข ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แก้ไข โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แนบ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แนบ เชิญคณะกรรมการ-ร่วมประชุม จ.แม่ฮ่องสอน.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แนบ เชิญคณะกรรมการ-ร่วมประชุม จ.เชียงใหม่.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แนบ เชิญคณะกรรมการ-ร่วมประชุม จ.ลำพูน.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut แนบ เชิญคณะกรรมการ-ร่วมประชุม จ.ลำปาง.pdf กับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:41 Sutthi Thammabut สร้าง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับอำเภอ (พชอ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖2
15 ก.ค. 2562 01:21 Sutthi Thammabut แก้ไข รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
15 ก.ค. 2562 01:20 Sutthi Thammabut แก้ไข รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
15 ก.ค. 2562 01:19 Sutthi Thammabut แนบ รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562.pdf กับ รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
15 ก.ค. 2562 01:19 Sutthi Thammabut สร้าง รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2562
10 ก.ค. 2562 06:30 BCNLP แก้ไข ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
10 ก.ค. 2562 06:21 BCNLP แนบ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562.pdf กับ ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
10 ก.ค. 2562 06:21 BCNLP สร้าง ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (การรับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2562
9 ก.ค. 2562 22:04 BCNLP แก้ไข ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ค. 2562 22:03 BCNLP แก้ไข รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 (งบลงทุน)
9 ก.ค. 2562 22:02 BCNLP แนบ เอกสารหุ่นคลอด20190710_10245589.pdf กับ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ค. 2562 22:02 BCNLP แนบ ประกาศหุ่นคลอด20190710_10255302.pdf กับ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ค. 2562 22:02 BCNLP แนบ Spec หุ่น 2 รายการ 20190626_14395844.pdf กับ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ก.ค. 2562 22:02 BCNLP สร้าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ค. 2562 20:27 Sutthi Thammabut ลบ ไม่มีชื่อ
7 ก.ค. 2562 20:27 Sutthi Thammabut แก้ไข ไม่มีชื่อ
7 ก.ค. 2562 20:26 Sutthi Thammabut นำออกไฟล์แนบ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissinos (รอบที่ 3).pdf จาก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissinos (รอบที่ 3)

เก่ากว่า | ใหม่กว่า