กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 พ.ย. 2561 01:23 Sutthi Thammabut แก้ไข รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561
15 พ.ย. 2561 01:23 Sutthi Thammabut แนบ รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561.pdf กับ รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561
15 พ.ย. 2561 01:23 Sutthi Thammabut สร้าง รายงานการเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2561
13 พ.ย. 2561 22:23 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2561 22:23 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2561 22:23 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2561 22:16 Sutthi Thammabut แก้ไข แบบฟอร์มกลุ่มนักศึกษา
13 พ.ย. 2561 18:46 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2561 18:43 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
13 พ.ย. 2561 18:41 Sutthi Thammabut แก้ไข หน้าแรก
7 พ.ย. 2561 19:16 Sutthi Thammabut แก้ไข ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 19:14 Sutthi Thammabut แก้ไข ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 19:14 Sutthi Thammabut แก้ไข ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 19:13 Sutthi Thammabut แก้ไข ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 19:12 Sutthi Thammabut แนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.jpg กับ ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 18:55 Sutthi Thammabut แนบ ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf กับ ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 18:55 Sutthi Thammabut สร้าง ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
7 พ.ย. 2561 18:30 Sutthi Thammabut แก้ไข โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:30 Sutthi Thammabut แนบ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ.png กับ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:29 Sutthi Thammabut แก้ไข โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:29 Sutthi Thammabut แนบ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ.pdf กับ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:29 Sutthi Thammabut แนบ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ.docx กับ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:29 Sutthi Thammabut นำออกไฟล์แนบ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ.docx จาก โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:29 Sutthi Thammabut นำออกไฟล์แนบ โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ.pdf จาก โครงสร้างกลุ่มงานอำนวยการ
7 พ.ย. 2561 18:19 Sutthi Thammabut แก้ไข โครงสร้างกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ

เก่ากว่า | ใหม่กว่า