ข่าว:ภาพกิจกรรม

ข่าว:ภาพกิจกรรม

<<คลิ๊ก>>

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:40โดยSutthi Thammabut   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 18:13 ]

อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง
<<คลิ๊ก>>

โพสต์14 พ.ค. 2562 01:26โดยSutthi Thammabut   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2562 18:11 ]


นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธาน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา "ข้าวแลงสะโตกคำ"
ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่น 38 
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 
13 พฤษภาคม 2562


<<คลิ๊ก>>

โพสต์29 มี.ค. 2562 21:57โดยSutthi Thammabut   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 23:35 ]

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในแต่ละด้าน
ประจำปีงบประมาณ 2562


<<คลิ๊ก>>

โพสต์29 มี.ค. 2562 21:44โดยSutthi Thammabut   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 21:53 ]

อ.ดร.ถาวร ล่อกา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ
ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง<<คลิ๊ก>>

โพสต์29 มี.ค. 2562 21:13โดยSutthi Thammabut   [ อัปเดต 29 มี.ค. 2562 21:54 ]

อ.ดร.ถาวร ล่อกา รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการองค์กรผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลังผู้สูงอายุ  Active Ageing
ในวันที่6-8 มีนาคม 2562ณ ห้องประชุมสะบันงา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง


1-8 of 8