https://www.magonlinelibrary.com/search/advanced

ข่าว:ประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว:การศึกษา

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 63 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว:รายงานการเงิน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 23 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ข่าว:รับสมัครงาน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 19 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว:จัดชื้อจัดจ้าง

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าว:ภาพกิจกรรม

  • <<คลิ๊ก>> อาจารย์วาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง เป็นประธานในพิธีสำเร็จการศึกษาและอำลาสถาบัน นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38 วันที่ 14 พฤษภาคม ...
    ส่ง 15 พ.ค. 2562 18:13 โดย Sutthi Thammabut
  • <<คลิ๊ก>> นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นประธาน กล่าวเปิดงานเลี้ยงสำเร็จการศึกษา "ข้าวแลงสะโตกคำ"ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีท ...
    ส่ง 15 พ.ค. 2562 18:11 โดย Sutthi Thammabut
  • <<คลิ๊ก>> ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นในแต่ละด้านประจำปีงบประมาณ 2562
    ส่ง 29 มี.ค. 2562 23:35 โดย Sutthi Thammabut
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »