สวัสดีค่ะ เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ Google Apps for Education สำหรับทั้งบุคลากรและนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ  น้องๆนักศึกษา  รวมถึงบุคลากร   สามารถเข้ามาเรียนรู้ 
การใช้งาน Google Apps for Education ได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะYou must be logged in to add gadgets that are only visible to you