הנהלה

בית ספר אלגדראן יסודי ה' – שכונת גמשה – כפר מגאר

שם המנהל: מר לביב סרחאן

סמל מוסד במשרד החינוך, התרבות והספורט: 219816

מקום: שכונת גמשה כפר מגאר

טלפון בבית הספר: 046785659

פקס: 04675659

דואר אלקטרוני: 219816@tzafonet.org.il

מס' כיתות- 12

שכבות גיל: א'-ו'

מגזר דרוזי- מחוז צפון
מס' תלמידים:377
מס' מורים:28

  

 בית ספר יסודי ה מעאר אלעודראן קבע מזה שנים פדגוגיה אחרת, פדגוגיה משמעותית  של שחפים

בית הספר במקום אחר, הגשמנו ברמות שונות את חזוננו: "המקום חן על באו, נקי מאלימות , מאופיין במצוינות חינוכיות, חברתית, ערכית והישגית, תלמידיו חלק ממרקם הון חברתי בעלי יכולות השפעה על הקהילה". בית ספר מוביל בציוני המיצ"ב החיצוני והפנימי. ביה"ס שופע יוזמות וניסויים; חמש יוזמות חדשות ושונות, מאושרות מהקרן לעידוד יוזמות  חינוכיות,  ארבע מורות יוזמות זוכות בפרס רקנאטי צ'ייס ראשי עם תעודת הוקרה מטעם שר החינוך, בשנת הלימודים תשע"ג מנהל בית הספר זכה בפרס רוטשילד בחינוך  על גיבושו של חזון המושתת על למידה משמעותית ודיאלוג, על יוזמות ייחודיות לשיפור האקלים הבית ספרי ועל פיתוח כלים חדשניים להגברת תחושת השייכות והגאווה של התלמידים, מורים והורים, נוסף לזכיית בית הספר בפרס החינוך המחוזי תשע"ג על ייחודיות ומצוינות וזה לא פלא שבית הספר נבחר למועמד של מחוז צפון בפרס הארצי ולא היה ספק שהבחירה נכונה וכך הוענק לו הפרס הארצי בנוכחות כבוד שר החינוך הרב שי פירון על: יצירת אקלים חינוכי של "חן המקום על באיו": אווירה אסטטית ורגועה המונעת אלימות ומקדמת הישגים והקשבה לתלמידים. על טיפוח מוסד רב תרבותי המושתת על דו שיח בונה, וכן טיפוח דו-שיח והפרייה הדדית עם הקהילה כחברה רב תרבותית. על טיפוח ערך שמירת הנחלים וקיימות סביבתית. על פיתוח למידה משמעותית, מיצוי היכולות של התלמידים והעצמת המוטיבציה. על הצמחת צוות מורים שהם מנהיגי דעה במקצועות השונים: הצוותים המקצועיים עובדים כיחידה אחת ובשיתוף פעולה בין תחומי. על פיתוח יוזמות חדשות שהוכרו על ידי הקרן ליוזמות חינוכיות: הורים וילדים לומדים מתמטיקה בכיף, קירוב לבבות בין תרבויות, ועוד..

בית הספר דוגל בקיימות: מאמץ ומטפח נחל בפרויקט שומרי נחלים- בית ספר ירוק שנבחר להציג את העשייה החינוכית בקשר האדם לטבע והשפעת ויכולת אהבת הטבע בעיצוב דמותו של תלמיד בית הספר כדמות ערכית חברתית מנהיגותית.. בכנס ה-13 לאיכות הסביבה במכללת בית ברל תשע"ג. בית ספר שמפתח דיאלוג בונה תרבות וקהילה חדשה עם תלמידים יהודים דרך יוזמה חדשה, תכנית מתווה שרים, תכנית "יא סלאם".  מפעילים חמשה מרכזי משאבים לימודיים שבאמצעותם דרך למידה משמעותית שכל המעורבים בה (תלמידים והורים ומורים) יחדיו מורדים  את המופשט למוחשי באותו מקצוע ומשמשים כמרכזי הפצה לבתי ספר אחרים באזור.  תלמידים מפעילים את הבמה הפתוחה בכל בוקר במשך עשר שנים, מציגים את  הנושאים הרלוונטיים בשבילם בפני כולם ונהפכת הבמה לבמת דיון וכנקודת התחלה ומקור הנעה להמשך דיאלוג  בכתה עם המחנכים ולשותפות ההורים, באמצעות במת הדיון העניין נהפך של כולם ואתגר עבורם ומעצים סקרנות ומוטיבציה ולמידת חקר. התלמידים מכינים ומציגים תערוכות יצירתיות וכצעד נוסף ליישום הלמידה המשמעותית המבוססת על ערך מעורבות ההורים וערך העצמת המוטיבציה בקרב השותפים והעלאת רף השייכות של כולם, התלמידים ביחד עם ההורים והמורים מתכננים ומוצאים לפועל תערוכה יצירתית במשך עשר שנים במועד 21 למרץ ביום המשפחה ובכל המקצועות הנלמדים והלא נלמדים ולפי בחירתם ורצונם.

כמנהל וצוות מוביל וצוות פדגוגי מאמינים בכוחה של הלמידה המשמעותית בשינוי המערכתי לבית הספר הן מבחינה הישגית והן מבחינה ערכית חברתית ואיגום  העקרונות החשובים של תוצאת הפעלתה כמנוף לצאת מכותלי בית הספר לקהילה,  מטפחים תרבות של קיום יחדיו בין בני כל העדות. כל זה יביא להגברת השייכות, הגאווה, האחריות והשליחות של כל באי המערכת הבית ספרית וטיפוח לומד בעל כישורי מנהיגות והשפעה.

 זהו בי"ס רב תרבותי, אשר לומדים בו תלמידים בני ארבע העדות דרוזים, מוסלמים ונוצרים ושני תלמידים יהודים ממצב סוציואקונומי נמוך עד בינוני, ביניהם שוררת מערכת יחסים של כבוד עצמי שמוביל למתן כבוד לאחר. הבנים והבנות בביה"ס מקבלים הזדמנות שווה לצמוח, להצליח ולמצות את כישוריהם הן במישור הלימודי והן במישור החברתי, ייצוג בחתך התלמידים המצטיינים וייצוג בניהול החיים החברתיים בביה"ס. נחל הע'ודראן הנמצא בסמוך לביה"ס, אומץ וטופח  והווה מקום התנסות למנהיגים צעירים הם תלמידי בית הספר בהדרכתם לקבוצות שונות מגוונות מהחברה הישראלים ובכמה וכמה תחנות ובכמה שפות,  בחיי היום יום מחנכים את התלמידים לאחריות עצמית על ניהול חייהם, הפעמון לא נשמע בביה"ס מזה שנים, התלמידים והמורים יודעים מתי להיכנס ומתי לצאת ומתנהלים עפ"י שעון האחריות העצמית שלהם.

ביה"ס פועל כארגון  לומד וחדשני. אחד מהדגלים שמניף הינו פיתוח החשיבה, אשר במשך שש השנים האחרונות הפך להיות בית ספר מדגים אופק פדגוגי בהשפעת פיתוח החשיבה על השינוי המערכתי בבית הספר וטיוב האקלים וההישגים המציג את עשייתו בכנס האופק הפדגוגי של המזכירות הפדגוגית במכון וויצמן. אופק פדגוגי זה היה אבן היסוד להבטחת מימושה והצלחתה של הפדגוגיה המשמעותית בכותלי בית הספר, לפיה מאמינים  ביכולות התלמידים ומביאים למיצוי יכולות אלה אשר גורם להצלחתם ולהעצמתם כלומדים עם מוטיבציה רצויה. תלמידי ביה"ס פועלים כחוקרי ניסויי, שחושבים חשיבה מסדר גבוהה, פיתוח חשיבה כחלק מהתכנים, הבניית ידע בדרכים משמעותיות, וזה כי אנו מאמינים ביכולת התלמידים שלנו ואם אנחנו נבנה את הידע איתם דרך הדיון והשיח, לתלמיד יהיה חלק חשוב בלמידה ולא רק מי שממקבל את הידע , מתרגל ומשנן אותו אנו נצמיח דור עתיד בעלי אישיות מנהיגותית ומשפיעים, נוקטים עמדה ומקבלי החלטות שיכולים להשפיע על הקהילה ולשנות המצוי לרצוי.