ברוכים הבאים לאתר בית ספר יסודי ה' אלגדראן מגאר - שכונת גמשה

מציג את אינטרנט בטוח - תשעו.gifמציג את אינטרנט בטוח - תשעו.gif
ארגז כלים למורה
فعاليات مدرسيه
ברוכים הבאים לאתר בית ספר יסודי ה' אלגדראן מגאר - שכונת גמשה


لوحة الإعلانات

https://www.youtube.com/watch?v=62F3DasDLXM


זכויות יוצרים

זכויות יוצרים

באתר זה אנו
משתדלים לא להפר
זכויות יוצרים ולשמור על
זכות הפרט. אם מישהו
מוצא עצמו נפגע
מפרסום זה או אחר,
שמפר באופן כלשהו את
זכות היוצרים ו/או זכות
הפרט - אנא הביאו זאת
לידיעתנו.