סמל מוסד: 218479 

https://sites.google.com/a/masadi.tzafonet.org.il/together/

اعلانات


برنامج الفعاليات والعطل المدرسية

زيارة مدرسة الانوار مسعدة للصف السادس ج
ביקור מנהלת האגףتهاني