מפקחת: רות בן ואליד                                                                  מנהלת בית הספר: סמדר ווקנין          

 
 
https://il.timetoknow.com/lms/#login
 

  
 

https://www.google.co.il/