ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

โพสต์16 พ.ย. 2560 22:13โดยนายนิรุด ไชยเกษม
ประกาศโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Ċ
นายนิรุด ไชยเกษม,
16 พ.ย. 2560 22:13
Comments