กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด

โพสต์27 มิ.ย. 2559 18:51โดยนายนิรุด ไชยเกษม   [ อัปเดต 27 มิ.ย. 2559 19:12 ]
                  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม โดยคณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยและวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีท่านผู้อำนวยการถนอม  ปงใจ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
 
 
 

Comments