ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง

โพสต์16 พ.ย. 2560 22:13โดยนายนิรุด ไชยเกษม

ประกาศโรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเบ็ดเสร็จ ค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1-1 of 1