ประกาศประกาศ ตามหาแฟ้มของนักเรียน รร.ยางฮอม เด็กหญิงศศิธร

โพสต์25 ส.ค. 2557 07:38โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน

ประกาศ ตามหาแฟ้มของนักเรียน รร.ยางฮอม เด็กหญิงศศิธร  
วางไว้บริเวณ เวทีแข่งขันร้องเพลงสากล วันที่ 22 ส.ค. 57 สวนพรหมมหาราช 
กรุณานำส่งที่ รร.ยางฮอมวิทยาคม

แจ้งรายการแข่งขันทักษะ กอท. จักสานไม้ไผ่ และ งานประดิษฐ์ของใช้ฯ

โพสต์19 ส.ค. 2557 17:12โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน

- การแข่งขัน จักสานไม้ไผ่ ม.ต้น และ ม.ปลาย
- งานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.ต้น และ ม.ปลาย
แข่งขันที่โรงรถ  ขอให้เตรียมปลั๊กพ่วง และ เสื่อ มาด้วย

เกณฑ์แข่งทักษะดนตรีพื้นเมือง เพิ่มเติม

โพสต์18 ส.ค. 2557 06:56โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน

ตามไฟล์ที่แนบ

แจ้งการแข่งขันทักษะภาษาจีน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารตามเกณฑ์

โพสต์18 ส.ค. 2557 06:53โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน

แจ้งการแข่งขันทักษะภาษาจีน ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมเอกสารตามเกณฑ์ คือ
1.หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน ตามข้อ 1.7
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้เข้าแข่งขัน

การแข่งขันและการกำหนดหัวข้อการพูด พาทีสร้างสรรค์ ม.ต้น-ม.ปลาย

โพสต์15 ส.ค. 2557 02:18โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2557 02:19 ]

รอบที่ 1 รอบคัดเลือก
 รอบคัดเลือก เป็นการพูดตามหัวข้อที่กำหนดให้ ในการแข่งขันใช้เวลาทั้งหมด 3 วัน ซึ่งในการแข่งขันแบ่งการแข่งขันโดยแยกเป็นกลุ่มย่อย ดังนี้
        - วันที่ 20 สิงหาคม 2557 แข่งขันในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย กลุ่มโรงเรียนที่สังกัดกลุ่มย่อยที่ 1,2
        - วันที่ 21 สิงหาคม 2557 แข่งขันในระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย กลุ่มโรงเรียนที่สังกัดกลุ่มย่อยที่ 3,4
หลังจากเสร็จการแข่งขันในแต่ละวัน คณะกรรมการประกาศรายชื่อโรงเรียนและลำดับที่ได้เพื่อคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดของแต่ละกลุ่มย่อย เพื่อทำการแข่งขันในรอบที่ 2
รอบที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ
        -  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 เป็นการพูดโดยแับพลัน ซึ่งคณะกรรมการจะแจ้งหัวข้อการพูดให้ทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที

แผนที่การจัดการแข่งขันของแต่ละกิจกรรม

โพสต์12 ส.ค. 2557 21:39โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2557 21:42 ]

สามารถดูแผนที่สถานที่จัดการแข่งขันแต่ละกิจกรรม ได้ที่
หรือ
หรือ 
 ตามไฟล์ที่แนบด้านล่าง

แจ้งกิจกรรมการแข่งขัน โครงงานคอมพิวเตอร์

โพสต์12 ส.ค. 2557 21:32โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน   [ อัปเดต 12 ส.ค. 2557 21:34 ]

เพิ่มเติม 13/8/57

1. โรงเรียนทุกโรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขัน โครงงานคอมฯ ม.ต้น ,ม.ปลาย ให้ส่งรูปเล่มโครงงานในรูปแบบไฟล์ pdf 

ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ก่อนเวลา 16.00 น.  E-mail  Aj.thanyachon@gmail.com

2.ให้ทุกโรงเรียนเตรียมปลั๊กพ่วงมาด้วย

3.เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ม.ต้น,ม.ปลาย แข่งพร้อมกันเวลา 09.00-12.00 น. 

4.เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน 

- โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย อาคาร 5 ห้อง 505

- โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.ต้น อาคาร 6 ห้อง624,636

 5. ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนี้ จัดทำรูปเล่มรายงาน ประกอบการนำเสนอ 3 เล่ม ณ วันเวลาที่แข่งขัน

แจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเวลาและย้ายสถานที่แข่งขัน(ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557)

โพสต์7 ส.ค. 2557 21:40โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน   [ อัปเดต 8 ส.ค. 2557 01:11 ]

ภาษาไทย

1.       พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3    วันที่ 20 สค. 57ใช้ห้อง 513,514  /วันที่ 21 สค. 57 ใช้ห้อง 523,524 /วันที่ 22 สค. 57 ใช้ห้อง 518 

2.       พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6    วันที่ 20 สค. 57 ใช้ห้อง 515,516  /วันที่ 21 สค. 57 ใช้ห้อง 503,518/วันที่ 22 สค. 57 ใช้ห้อง 503

คณิตศาสตร์

3.       การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 วันที่ 19 สค.57  ใช้ห้อง 621 และ 623  อาคาร 6 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

วิทยาศาสตร์

4.       การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 วันที่ 20 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น   หอประชุมเทศบาล 1 สนามกีฬาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์   

5.       การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 วันที่ 21สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น   หอประชุมเทศบาล 1 สนามกีฬาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 

6.       การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3 วันที่ 20 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น   หอประชุมพรหมมหาราช(เหมืองแดง)

7.       การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-ม.3 วันที่ 21สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น   หอประชุมพรหมมหาราช(เหมืองแดง)

สุขศึกษาและพลศึกษา

8.       การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 สค.57 เวลา 13.00-16.00 น.หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ศิลปะ

9.       การแข่งขันดนตรีไทย(ประเภทเดี่ยว) วันที่ 21 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น ห้อง 501,502 อาคาร 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

10.    การแข่งขันวงดนตรีไทย(วงเครื่องสายวงเล็ก/วงปี่พาทย์ไม้นวม)และวงอังกะลุง วันที่ 21 สค.57 เวลา 09.00 – 12.00 น.สถานที่เปลี่ยนเป็น เวที 4 สวนพรหมมหาราช

11.    การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ย้ายไปแข่งขันที่ สนาม โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์  วันที่ 16 สค.57

12.    การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง วันที่ 22 สค.57  สถานที่เปลี่ยนเป็น เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

13.    การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง(ประเภท ซึง/สะล้อ/เครื่องเป่า) วันที่ 22 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น ห้อง 501,502 อาคาร 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

14.    การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 เวลา 09.00-12.00 และ ม.4-ม.6 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 20 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านป่ายางหมู่ 6

15.    การแข่งขันระบำมาตรฐาน ต้น/ปลาย วันที่ 21 สค.57 เวลา 09.00-12.00 น. สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านป่ายางหมู่ 6

16.    การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวลา 09.00-12.00 และ ม.4-ม.6 เวลา 13.00-16.00 น. วันที่ 21 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านป่ายางหมู่ 6

17.    การแข่งขันนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ต้น/ปลาย วันที่ 22 สค.57 เวลา 09.00-16.00 น. สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านป่ายางหมู่ 6

18.    การแข่งขันการแสดงตลก และการแสดงมายากล วันที่ 22 สค.57 เวลา 13.00-16.00 น. สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านป่ายางหมู่ 6

คอมพิวเตอร์

19.    การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-ม.3 วันที่ 21 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น ห้อง 624,625 อาคาร 6โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

20.    การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-ม.วันที่ 21สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น ห้อง 505 อาคาร 5 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ภาษาต่างประเทศ

21.    การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 วันที่ 20 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

22.    การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.วันที่ 21สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น เวทีหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

23.    การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ต้น/ปลาย วันที่ 22 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมเทศบาล 1 สนามกีฬาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

หุ่นยนต์

24.    การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ต้น/ปลาย วันที่ 22 สค.57 สถานที่เปลี่ยนเป็น หอประชุมพรหมมหาราช(เหมืองแดง)

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จากที่ประชุมโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

โพสต์7 ส.ค. 2557 09:09โดยแข่งทักษะ 57 ทักษะวิชาการนักเรียน

เกณฑ์การประกวดแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๗

จากการประชุมที่ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์

ตามไฟล์แนบ

1-10 of 41