ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 เม.ย. 2560 00:22โดยแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ MPS
ปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2560 
มัธยมศึกษาปีที่1 วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 7 พฤษภาคม 2560
โดยนักเรียนต้องมาลงทะเบียนก่อนเวลา 8.00 น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี 
***นักเรียนแต่งกายในชุดนักเรียนและตัดผมให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน
พร้อมที่จะทำบัตรประจำตัวนักเรียน

Comments