กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์14 ก.พ. 2560 02:52โดยพงศธร สายใจ   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 22:41 ]

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียน

ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ในปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตามปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ และ ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ...ด้านล่าง

Ċ
พงศธร สายใจ,
14 ก.พ. 2560 02:52
Ċ
พงศธร สายใจ,
13 มี.ค. 2560 19:50
Ċ
พงศธร สายใจ,
14 ก.พ. 2560 02:52
Ċ
พงศธร สายใจ,
14 ก.พ. 2560 02:52
Ċ
พงศธร สายใจ,
14 ก.พ. 2560 02:52
Ċ
พงศธร สายใจ,
21 ก.พ. 2560 22:44
Ċ
พงศธร สายใจ,
21 ก.พ. 2560 22:41
Comments