การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

โพสต์21 มี.ค. 2560 18:56โดยพงศธร สายใจ   [ อัปเดต 21 มี.ค. 2560 19:22 ]

                       ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ได้กำหนดให้มีการเก็บเงินบำรุงการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๐  โดยมีรายละเอียด ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ 

โดยขอให้ผู้ปกครองนำเงินบำรุงการศึกษามาชำระได้ที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  ตามกำหนดดังนี้

๑.      นักเรียนชั้นม.๑/๑- ๑/๑๑  มาชำระเงินในวันรายงานตัว ณ  หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  ในวันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๖๐

๒.      นักเรียนชั้น ม.๔/๒- ๔/๑๐  มาชำระเงินในวันรายงานตัว  ณ  หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี  ในวันที่  ๖  เมษายน  ๒๕๖๐ 

                       ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)  ได้ทุกสาขา  โดยนักเรียนม.๑, ม.๔ ภาคปกติ/โปรแกรมพิเศษ  

 ให้ชำระก่อนวันรายงานตัวและนำหลักฐานการชำระเงินมาแจ้งงานการเงินในวันรายงานตัว  สำหรับนักเรียน ม.๒, ม.๓, ม.๕, ม.๖  สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มี.ค. 2560 23:17โดยพงศธร สายใจ

ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

การประมูลผู้จำหน่ายอาหาร อุปกรณ์การเรียนและบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มี.ค. 2560 23:01โดยพงศธร สายใจ

ประกาศโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เรื่อง  การประมูลผู้จำหน่ายอาหาร อุปกรณ์การเรียนและบริการถ่ายเอกสาร

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์     ประจำปีการศึกษา  2560

…………………………………………………………………………………………………………….

ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะประมูลผู้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน  ประจำปีการศึกษา  2560 ดังนี้

ตามรายละเอียดเอกสารดังแนบด้านล่าง

ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์16 มี.ค. 2560 22:54โดยพงศธร สายใจ

ประกาศผลการเปิดซองพิจารณาซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
ผู้ที่มีสิทธิ์ในประกาศนี้ให้มาทำสัญญาภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ
รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง

จัดซื้อเครื่องแต่งกายนักเรียน ปีการศึกษา 2560

โพสต์9 มี.ค. 2560 02:22โดยพงศธร สายใจ

เอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 2560

โพสต์7 มี.ค. 2560 20:39โดยพงศธร สายใจ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 20:41 ]

 ตามที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ได้สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 2560
บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงได้ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 2560
  - นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกทุกคนให้แต่งเครื่องแบบให้เรียบร้อย 
  -  มารายงานตัวด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมเทิดไท้ มหาราชินี
ผลการคัดเลือกตามเอกสารแนบ ด้านล่าง

การจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษ

โพสต์6 มี.ค. 2560 02:08โดยพงศธร สายใจ

ด้วยโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ มีความประสงค์จะซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 8 กลุ่มสาระฯ  บริษัทใดที่สนใจสามารถเสนอราคาใน วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-10.00 น.
ณ กลุ่มอำนวยการ อาคาร 6 คณะกรรมจัดซื้อโดยวิธีพิเศษจะพิจารณา เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
รายการหนังสือเรียนตามไฟล์แนบด้านล่าง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา 2560

โพสต์27 ก.พ. 2560 22:39โดยพงศธร สายใจ   [ อัปเดต 7 มี.ค. 2560 20:31 ]

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์สอบ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ห้องเรียนพิเศษพหุภาษา ปีการศึกษา 2560
ตามเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 โควตาช้างเผือก และโควตาเรียนดี

โพสต์27 ก.พ. 2560 22:32โดยพงศธร สายใจ

ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2560 โควตาช้างเผือก และโควตาเรียนดี
ตามเอกสารแนบด้านล่าง

กำหนดการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

โพสต์14 ก.พ. 2560 02:52โดยพงศธร สายใจ   [ อัปเดต 21 ก.พ. 2560 22:41 ]

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียน

ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 

ในปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ ตามปฏิทินกำหนดการรับนักเรียน 

รายละเอียดอื่นๆ และ ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ...ด้านล่าง

1-10 of 54