ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  • งานมปศ.นิทรรศ (ซุ้มภาษาไทย) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวัน มปศ.นิทรรศ เปิดบ้านสู่รั้วเขียวขาวในซุ้มภาษาไทย จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหมอภาษา/ปาเป้า/นิทรรศการภาษาไทย/ขนมไทย ...
    ส่ง 6 ก.พ. 2559 20:47 โดย ภาษิตา ชัยศิลปิน
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์


 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ

ม.ป.ศ.นิทรรศ ครั้งที่ ๑๑ ‎‎(ภาษาไทย)‎‎

YouTube Video