ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub)
                     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                  
 

ประกาศล่าสุด

 • มองมุมใหม่ Five Focus ช่อง 5 โรงเรียนในโครงการ Education Hub การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการ Education Hub ในแต่ละโปรแกรมมาให้ดูความก้าวหน้ากันทางเพจของโครงการ Education Hub และเว็บไซด์โครงการเรียบร้อยแล้วนะคะ โรงเรียนไหนมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ สามารถแจ้งมาทางผู้ประสานงานส่วนกลาง หรืออัพโหลดข้อมูลไปทางเพจ และเว็บไซด์ผ่าน User ของผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียนได้เลยนะคะ https://youtu.be/iEmbiuP0lJ8 #สวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี https://youtu.be/YS0QHqdBRoU #โยธินบูรณะ https://www.youtube.com/watch?v=cxS-WG2tSUk #ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม https://www.youtube.com/watch?v=wM7M7PrMRfg #สุรนารีวิทยาhttps://www.youtube.com/watch?v=DFaeB3jCLiQ #ปทุมเทพวิทยาคารhttps://www.youtube.com/watch?v=zpII3NeBvHo #แก่นนครวิทยาลัยhttps://www.youtube.com/watch?v=sMyuLK_fDCI #สรรพวิทยาคมครั้งหน ...
  ส่ง 10 ส.ค. 2563 02:20 โดย Supaporn B
 • รูปภาพ เพื่อจัดทำ VTR นำเสนอข้อมูลโรงเรียนในโครงการ Education Hub เพื่อจะใช้นำเสนอในกิจกรรม Academic Festival 2017 เรียน  ท่านผู้บริหาร ครู ผู้จัดการโครงการ Education Hub คณะทำงาน สพฐ. ขอให้ โรงเรียนในโครงการ Education Hub โปรดจัดส่ง รูปภาพ เพื่อจัดทำ VTR นำเสนอข้อมูลโรงเรียนในโครงการ Education Hub เพื่อจะใช้นำเสนอในกิจกรรม Academic Festival  2017 ข้อมูลที่ขอดังนี้ 1. รูปผู้อำนวยการโรงเรียน (แต่งกานสุภาพได้ทั้งชุดสากล และ ชุดราชการ) ขอเป็น JPG. file 2. ชื่อ - สกุล ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ของผู้อำนวยการ 3. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน JPG หรือ AI File 4. ชื่อโรงเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 5. รูปภาพกิจกรรมของ นักเรียน และ ครู ในโครงการ Education Hub ที่ท่านต้องการ นำเสนอ โรงละ 5 รูป โปรดส่งไฟล์ ข้อมูล กลับไปยัง ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 20:40 โดย บุญรัตน์ พิมขาลี
 • การใช้จ่ายรายได้สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สิ่งที่ส่งมาด้วย  :   แนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  ค่าจ้างครูไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 20:34 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
 • เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์โรงเรียนในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 60 ณ จังหวัดตาก เรียน   ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หัวหน้าโครงการ และ ผู้จัดการโรงเรียนโครงการ Education Hub  เพื่อโปรดทราบ และ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าประชุม ดังกล่าว ตามหนังสือที่แนบ  เพื่อจัดเตรียมที่พัก ให้กับผู้เข้าประชุม  สมป. ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ประสานงานของ แต่ละโรงเรียน โปรดแจ้งรายรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ - สกุล  ผู้เข้าประชุม โรงเรียนละ 3 คน 2. วัน เวลาที่จะเดินทางถึง และกลับ 3.เวลาที่ท่านจะเข้าพัก *** รายละเอียดตามแบบตอบรับที่แนบ ไปยัง  ผู้ประสานงนของโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตากอาจารย์แสงเดือน กองยอด    Tel.0817867557Email : sangdk@hotmail.comขอบพระคุณค่ะ
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 01:11 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
 • เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 วันที่ 11 มิ.ย. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 วันที่ 11 มิ.ย. 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่เรียน   ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หัวหน้าโครงการ และ ผู้จัดการโรงเรียนโครงการ Education Hub เพื่อโปรดทราบ และ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าประชุม ดังกล่าว ตามหนังสือที่แนบ เพื่อจัดเตรียมที่พัก ให้กับผู้เข้าประชุม  สมป. ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ประสานงานของ แต่ละโรงเรียน โปรดแจ้งรายรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ - สกุล  ผู้เข้าประชุม 2. วัน เวลาที่จะเดินทางถึง และกลับ 3.เวลาที่ท่านจะเข้าพัก ไปยัง  ผ ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 01:08 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวโหลดเอกสาร

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสาร

Thailand Education Hub

Thailand Education Hub
Education Hub


http://eduhub.itceducation.info/

Thailand Education Hub -
G Suite Google Apps for Education -
Support Program
by ITCEducation Group
http://eduhub.itceducation.info