ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Thailand Education Hub)
                     สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 
                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ                  
 

ประกาศล่าสุด

 • รูปภาพ เพื่อจัดทำ VTR นำเสนอข้อมูลโรงเรียนในโครงการ Education Hub เพื่อจะใช้นำเสนอในกิจกรรม Academic Festival 2017 เรียน  ท่านผู้บริหาร ครู ผู้จัดการโครงการ Education Hub คณะทำงาน สพฐ. ขอให้ โรงเรียนในโครงการ Education Hub โปรดจัดส่ง รูปภาพ เพื่อจัดทำ VTR นำเสนอข้อมูลโรงเรียนในโครงการ Education Hub เพื่อจะใช้นำเสนอในกิจกรรม Academic Festival  2017 ข้อมูลที่ขอดังนี้ 1. รูปผู้อำนวยการโรงเรียน (แต่งกานสุภาพได้ทั้งชุดสากล และ ชุดราชการ) ขอเป็น JPG. file 2. ชื่อ - สกุล ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ของผู้อำนวยการ 3. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน JPG หรือ AI File 4. ชื่อโรงเรียนภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ 5. รูปภาพกิจกรรมของ นักเรียน และ ครู ในโครงการ Education Hub ที่ท่านต้องการ นำเสนอ โรงละ 5 รูป โปรดส่งไฟล์ ข้อมูล กลับไปยัง ...
  ส่ง 25 มิ.ย. 2560 20:40 โดย บุญรัตน์ พิมขาลี
 • การใช้จ่ายรายได้สถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สิ่งที่ส่งมาด้วย  :   แนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างครูชาวต่างประเทศ  ค่าจ้างครูไทย ค่าสอนเกินภาระงานสอน และค่าสอนพิเศษของสถานศึกษาด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
  ส่ง 6 มิ.ย. 2560 20:34 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
 • เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์โรงเรียนในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 60 ณ จังหวัดตาก เรียน   ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หัวหน้าโครงการ และ ผู้จัดการโรงเรียนโครงการ Education Hub  เพื่อโปรดทราบ และ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าประชุม ดังกล่าว ตามหนังสือที่แนบ  เพื่อจัดเตรียมที่พัก ให้กับผู้เข้าประชุม  สมป. ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ประสานงานของ แต่ละโรงเรียน โปรดแจ้งรายรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ - สกุล  ผู้เข้าประชุม โรงเรียนละ 3 คน 2. วัน เวลาที่จะเดินทางถึง และกลับ 3.เวลาที่ท่านจะเข้าพัก *** รายละเอียดตามแบบตอบรับที่แนบ ไปยัง  ผู้ประสานงนของโรงเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม จ.ตากอาจารย์แสงเดือน กองยอด    Tel.0817867557Email : sangdk@hotmail.comขอบพระคุณค่ะ
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 01:11 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
 • เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 วันที่ 11 มิ.ย. 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ Academic Festival 2017 วันที่ 11 มิ.ย. 2560  ณ จังหวัดเชียงใหม่เรียน   ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู หัวหน้าโครงการ และ ผู้จัดการโรงเรียนโครงการ Education Hub เพื่อโปรดทราบ และ แจ้งรายชื่อ ผู้เข้าประชุม ดังกล่าว ตามหนังสือที่แนบ เพื่อจัดเตรียมที่พัก ให้กับผู้เข้าประชุม  สมป. ขอความอนุเคราะห์ ท่านผู้ประสานงานของ แต่ละโรงเรียน โปรดแจ้งรายรายละเอียดดังนี้ 1. ชื่อ - สกุล  ผู้เข้าประชุม 2. วัน เวลาที่จะเดินทางถึง และกลับ 3.เวลาที่ท่านจะเข้าพัก ไปยัง  ผ ...
  ส่ง 5 มิ.ย. 2560 01:08 โดย สุภาภรณ์ บริคุต
 • ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ มีความยินดีขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour  *ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
  ส่ง 25 เม.ย. 2560 19:42 โดย นวลแข บุนนาค
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ดาวโหลดเอกสาร

แสดง 3 ไฟล์จากหน้า ดาวโหลดเอกสาร

Thailand Education Hub

Thailand Education Hub
Education Hub


http://eduhub.itceducation.info/

Thailand Education Hub -
G Suite Google Apps for Education -
Support Program
by ITCEducation Group
http://eduhub.itceducation.info