כללים ונהלים לחופשות

    
 
 
 
חמשה עקרונות בססים להתנהגות בטיחותית
 
 
 
1. עקרון הבולטות
2. עקרון ההתייחסות הכוללת לסביבה התעבורתית
3. עקרון השוני והרב גוניות
4. עקרון אי הודאות והספקנות
5. עקרון מעטפת הבטיחות
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
הצג הורד
  470k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:40 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  2390k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:40 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  1897k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:46 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  314k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:38 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  341k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:33 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  1195k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:36 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  1300k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:37 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  5520k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:38 יוכבד גרשי
Ċ
הצג הורד
  7289k גירסה 1 8 בספט׳ 2013, 7:42 יוכבד גרשי
Comments