תוכנית בית ספרית

 

 בית הספר, המחנך המורה וההנהלה מתפקידם להקנות הרגלים דרכי חשיבה והתנהגות נכונה במטרה לחנך להתנהגות בטיחותית
והשתלבות בטוחה בעולם של תעבורה מודרנית מתוך אחריות לסובב אותנו ולדורות הבאים
כפי שכתוב בתורה " ונשמרתם מאוד לנפשותיכם..."  ספר דברים פסוק טו'.
 
 
 
 
מטרת בית הספר
 
 
להורות ולחנך את התלמידים על כל שכבות הגיל ובראייה התפתחותית קוגניטיבית,
 
נפשית וגופנית להתנהגות בטיחותית על ידי הקניית ידע ומיומנויות יסוד
 
ובדרכי למידה והוראה מגוונים תוך שימוש בכל החושים במטרה להעצים
 
ולהפנים את נושא הזהירות בדרכים שהוא גורלי בחיינו והפוך כל אחד
 
ל"עצמאי בדרך".

 

ĉ
יוכבד גרשי,
20 באוק׳ 2013, 7:26
Comments