'גיאוגרפיה לכיתות ד'-ה

http://ofek.cet.ac.il/units/he/StudentMenu.aspx?sSubjectKey=geography

 

מפות מגלות עולם:

v        צעדים ראשונים במפה

v        הגלובוס - דגם של כדור הארץ

v        המפה

v        קנה מידה

v        סימנים

v        כיוונים

 
Comments