כיתה ג'2- זהבית תשע"ט


דיווחי שיעורים מהמנבסנ"ט

 

עידכוני חירום


הודעות שונות

לאור המצב הבטחוני
פעילות באנגלית לתרגול וחיזוק
פעילות באנגלית
שחקו ותרגלו
ברוריה
(שם משתמש:דרום
סיסמא:דרום)

כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
הורים יקרים, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0Comments