כיתה ד'2- יעל ב. תשע"ז


דיווחי שיעורים מהמנבסנ"ט

 

עידכוני חירום


כיתה ד'2- יעל ב. תשע"ז

מערכת שעות
הודעות שונות
משימות לתרגיל למידה מרחוק בשעת חירום
1. משימות באתר עת הדעת
היכנסו בעזרת שם המשתמש והסיסמה של הזדהות אחידה שחולקוקישור לקראת מפגש עם הסופר יוסי אבולעפיה
שיתקיים, אי"ה ביום שלישי (28.2.2017)

סרטון- היערכות לרעידת אדמה


כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
הורים יקרים, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0Comments