כיתה ו'2- לימור.כ תשע"ח


דיווחי שיעורים מהמנבסנ"ט

 

עידכוני חירום


כיתה ו'2 לימור כ' תשע"ח


הודעות שונות

תרגיל למידה מרחוק בשעת חירום


חוברת לדוגמא בנושא: המים בישראל- שיעור תקשוב
הערות: 
  • יש להשאיר את תבנית הבסיס של החוברת שבחרתם ולעצב בהתאם לנושא.
  • פרטים מיותרים יש למחוק.
דוגמא לחוברת והדרישות בה

חידון הארצי 'ואהבת'


כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
הורים יקרים, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0

Comments