כיתה א'2-רעות

 

דיווחי שיעורים מהמשו"ב

 

עידכוני חירום


יומן Google

לוח תכנון שבועי- כיתה א2 
פעילויות באתר "אופק מט"ח"

 
אתר גמבא 
לתרגול הקריאה


דפי קשר

הודעות שונות:

כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
הורים יקרים, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0Comments