כיתה א'2- רעות תשע"ז

דיווחי שיעורים מהמנבסנ"ט

 

עידכוני חירום


כיתה א'2- רעות תשע"ז


 
פעילויות באתר "אופק מט"ח"

 
אתר גמבא 
לתרגול הקריאה


הודעות שונות
סרטון- היערכות לרעידת אדמה

כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
הורים יקרים, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0Comments