כיתה א'1-זהבה תשע"ט


דיווחי שיעורים מהמנבסנ"ט

 

עידכוני חירום 
פעילויות באתר "אופק מט"ח"

 
אתר גמבא 
לתרגול הקריאה


הודעות שונות
משימות מתוקשבות בזמן חירום

כניסה לאתרי תוכן באמצעות הסיסמה החדשה
, התלמידים קיבלו סיסמאות חדשות אשר ישמשו אותם בכל אתרי התוכן.
 ניתן להיכנס לכל אחד מאתרי התוכן הבאים בעזרת שם המשתמש והסיסמה, באמצעות הקישור הזדהות משרד החינוך.
נצלו משאב זה לתרגול, העמקה והעשרה במקצועות רבים.

https://sites.google.com/a/madaimas.org.il/kesher/ahuva2017/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7%20%D7%97%D7%93%D7%A9.png?attredirects=0
Comments