דף הבית


"יצא חוק לעולם - ניתן דרור לעולם", נאמר בבראשית רבה (נ"ג, י"א).

לכאורה קיימת סתירה בין השניים, שהרי חוק ודרור הם שתי מציאויות מנוגדות זו לזו.

אלא שחז"ל בדרכם התמציתית מלמדים אותנו כי בשעה שאדם יוצא ממסגרת,

בין שהוא רוצה ובין שאינו רוצה, מוטלת עליו אחריות על זמנו, על אופי עיסוקיו וניצול

שעות הפנאי שלו. כלומר, מסגרת וחוק מאפשרים חופש ודרור, ואילו יציאה

ממסגרת, יציאה לחופשה, דורשת קבלת אחריות, שהרי ה"אדם מוּעד לעולם" (סנהדרין, ע"ב, ע"א).
 
חמד של חופש - יומן הפעלות לכיתות א-ו וחוברות הפעלה לכל הגילאים
 
 תלמידים והורים יקרים!
 
אתר זה ילווה אותנו "משפחת המדעים" בזמן חופשת הקיץ.
 
הוא ישמש מעין לוח מודעות ותקשורת בין התלמידים והמורים.
 
שתהיה לכולנו חופשה נעימה!
דאגו להתעדכן בלוח המודעות ובקישורים הכלליים השונים,
 יתווספו בהם דברים חדשים לאורך כל החופשה.