דף הבית

עתי"ד- ערכים, תורה יחס אישי ודעת

בסיס הקשר החינוכי הוא אהבה ואמונה. אמונה בכוחם של תלמידים להשתנות, לצמוח, להיטיב וללמוד. אמונה זו מובעת בשיטת הגמול הנקוטה בתכנית, מתן חיזוקים חיוביים וניסיון

להימנע מענישה. המחנך המבקש לתת חיזוקים חיוביים לתלמידיו רואה את הפן החיובי שבהתנהגותם ובכך מצליח להעצים התנהגויות חיוביות. בכך מתייחדת תכנית עתי"ד. שכן,

במערכת החינוך רבים מדי המדגישים מניעה וענישה, מדגישים את הציווי "סור מרע" ופחות פועלים בכיוון של "עשה טוב". אמונתה של עתי"ד כי הוספת טוב בעולם, מתן עידוד לתלמידים, לימוד ערכים ובירורם והעמדת דרישות התנהגות ברורות יביא בעקבותיו הישגים לימודיים, הורדת מפלס אלימות וחיזוק האמונה.

תפיסה זו הרואה את הפן החיובי בהתנהגויות התלמידים מחייבת חשיבה מורכבת. שכן, טיבו של תהליך חינוכי הוא הצורך לשמור על הישגים קיימים ובה בעת לפתח, לחדש וליצור

תנאים להתפתחות. לפיכך, על המחנכים להשכיל להעלות את רף הדרישות מהתלמידים ובה בעת לשמר את ההישגים הקיימים. דרישה זו מחייבת רגישות רבה ליכולותיהם ולצרכיהם של התלמידים כפרטים וכחברים בקבוצת הגיל, וליכולותיו של הצוות החינוכי.

משפחת התלמיד אף היא מהווה רכיב חשוב במארג החינוכי. עתי"ד רואה חשיבות רבה בבניית קהילה בית ספרית הכוללת את המשפחה. שכן, חשוב לחבר את ההורים למטרות

הערכיות דתיות של בית הספר ולפעילותיו. תהליך זה מתבצע בשתי דרכים עיקריות: הזמנת - הורים להרצאות ופיתוח כלים חינוכיים לפעילות משפחתית. בנוסף, על מנת ליצור שיתוף פעולה פורה בין ההורים למורים מדגישה התכנית את יידוע ההורים על הישגי ילדיהם הן בתחום הערכי והן בתחום הלימודי.

העמקת אהבת התורה ולימודה מהווה מטרה מרכזית בפעולות עתי"ד. לשם כך פותחו כלים חינוכיים כדוגמת יומן עתיד .