Tải về‎ > ‎

Giáo viên

  1. Hướng dẫn giảm tải các môn THCS và THPT: Tải vềhttps://sites.google.com/a/machkiemhung.vn/home/tin-can-doc/giao-vien
  2. Hướng dẫn sử dụng Smas cho GVCN: tải về 
  3. Hướng dẫn sử dụng Smas cho GVBM: tải về
  4. Các báo cáo thực tập:

    Bao cao thuc tap su pham


Comments