Hình ảnh

+ Một số hình ảnh quá trình tự đánh giá năm học 2014-2015

+ Một số hình ảnh khảo sát sơ bộ năm học 2014-2015

+ Một số hình ảnh khảo sát chính thức năm học 2014-2015

+ Một số hình ảnh lễ đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2014-2015

Comments