Công Đoàn

 
 NGÀY 18-11-2014 CÔ LÊ THỊ NGỌC LƯU NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI LỄ:

CÔ NGỌC LƯU NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ GIÁO DỤC     Chúc Mừng Thầy Cô   
 Sinh nhật trong Tháng 12