Chi Đoàn‎ > ‎

Kế hoạch hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐOÀN

VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM HỌC 2015 – 2016

      Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học năm học 2015 – 2016 của Ban thường vụ Quận Đoàn 5. Trên cơ sở những thành công và hạn chế năm 2014 – 2015.

      Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong đoàn viên giáo viên năm học 2015 – 2016 của Ban châp hành Quận Đoàn, BCH Chi đoàn THCS Mạch Kiếm Hùng xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu năm học 2015 – 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

 I/ CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC

Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

II/ MỤC TIÊU TRỌNG TÂM:

1/. Đầu tư nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, trong đó quan tâm đầu tư các giải pháp giáo dục lịch sử, truyền thống, đạo đức, lối sống và vấn đề biển đảo, biên giới cho đoàn viên thanh niên.

2/. Triển khai cuộc vận động “ Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn” gắn với việc thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên theo tiêu chí mới.

3/. Tiếp tục tổ chức chương trình “thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, đẩy mạnh tính tích cực, hiệu quả, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện cuộc vận động “tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” vì tập trung giáo dục đạo đức, lối sống trong học sinh

4/. Đẩy mạnh phong trào dạy tốt – học tốt kết hợp với học tập suốt đời và cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” trong giáo viên, phong trào học sinh “3 tích cực” trong học sinh; phát huy tính sáng tạo của học sinh, trang bị kỹ năng thực hành xã hội và công tác công tác tư vấn tâm lý, sức khỏe, giới tính cho học sinh. Tập trung tuyên truyền những giải pháp hiệu quả phòng chống bạo lực học đường; mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống CLB, Đội nhóm, tạo môi trường để đoàn viên học sinh vui chơi, rèn luyện.

5/. Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn quận 5 lần thứ XI nhiệm kì 2012 – 2017. Trong đó tập trung triển khai các công trình, chương trình trọng điểm đã được Đại hội Đoàn quận 5 thông qua.

6/. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo của BCH Chi Đoàn đối với hoạt động của Chi đoàn giáo viên, chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ đoàn, tổng phụ trách đội có nghiệp vụ công tác đoàn, đội.

7/. Hoàn thành tốt các hoạt động của phong trào đoàn của ban thường vụ đoàn phường 11.

8/. Quan tâm tìm hiểu đời sống, chăm lo tốt cho các bạn đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn sống xa nhà

III/ NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1/. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

-   Cụ thể nội dung thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” trong năm học cho từng đối tượng:

-   Đoàn viên, thanh niên khu vực trường học: tổ chức triển khai cuộc vận động “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện”. Tổ chức liên hoan học tốt, dạy tốt, tìm kiếm, giới thiệu các phương pháp học tập, giảng dạy hiệu quả. Tổ chức các diễn đàn cho các giáo viên trẻ, học sinh đóng góp giải pháp xử lý các vấn đề người dân quan tâm: Bạo lực học đường, môi trường đô thị, an toàn giao thông,... 

- Phát động phong trào tìm hiểu về các nhân vật, sự kiện lịch sử, các gương anh hùng trẻ thông qua các nội dung hoạt động hội thi

2. Tiếp tục tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” kết hợp tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật cho thanh niên học sinh:

- Chi Đoàn chủ động xây dựng chương trình hành động của Đoàn tham gia thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ Phường 11

- Tổ chức các hoạt động phù hợp nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo viên, học sinh.

- Tập trung tuyên truyền, định hướng về vấn đề biển đảo, về chủ quyền của đất nước đối với vùng trời, vùng biển cho các đoàn viên, thanh niên.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động Đề ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồ, hoạt động truyền thống, lễ tri ân.

- Nâng cao nhận thức của Đoàn viên học sinh trong việc chấp hành pháp luật:  Luật Giao thông đường bộ, Luật phòng chống ma túy, Luật thanh niên…

- Đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “4 xây, 3 chống”, tập trung xây dựng ý thức công dân, lòng hiếu học và chống đối lối sống ích kỉ, vô văn hóa; giáo dục nâng cao ý thức của Đoàn viên, học sinh trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh nơi ở, học tập sinh hoạt và phòng chống “Bạo lực học đường” bằng các biện pháp đồng bộ như đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức tọa đàm…

- Phát động đoàn viên thanh niên thực hiện văn minh trong giao tiếp ứng xử bằng việc  mở đầu lời trao dổi xã giao bằng câu “Xin lỗi – Cảm ơn –Vui lòng”, văn hóa xếp hàng nhằm thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 

2. Phát huy sự sáng tạo, tinh thần tự nguyện, xung kích của Đoàn viên thực hiện có hiệu quả Phong trào “xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

2.1.Xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường.

-Thực hiện có hiệu quả phong trào “Dạy tốt- Học tốt kết hợp học tập suốt đời”. tập trung các giải pháp thể hiện tính xung kích trong hoàn thành giảng dạy, học tập cụ thể:

+ Đối với học sinh:  Thường xuyên phát động các đợt thi đua học tốt, các “Tháng hoa điểm 10”, “Kỳ thi nghiêm túc” trong học sinh.

 + Đối với giáo viên: Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng; nhiệt tình trong công  tác hỗ trợ các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa của học sinh.

- Xung kích thực hiện các chủ trương của nhà trường và ngành giáo dục; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tuyên truyền van xây  dựng môi  trường giáo dục lành mạnh cho người học; tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội  hiện nay như: giáo dục giới tính cho học sinh; giảm số lượng  học sinh chưa ngoan, học sinh cá biệt.

2.2. Xung kích tình nguyện vì cộng động

- Xung kích tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao  thông, phát động thực hiện “Tuần lễ không rác”, tiết kiệm giấy qua sử dụng, duy trì thực hiện “Cổng trường an toàn, sạch đẹp”.

- Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo các gia đình chính sách, có công với cách mạng, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hung, và phong trào học sinh, sinh viên đang sống trên địa bàn Quận 5 thông qua hoạt động  CTXH.

- Thực  hiện  các đợt hoạt động chăm lo  cho  thanh thiếu nhi, học sinh nghèo khó khăn trong các dịp lễ Tết…

2.3 Xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo  vệ Tổ quốc Việt Nam  XHCN.

- Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy nhà trường; đấu tranh phòng chống bạo lực học đường, bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của Đoàn viên học sinh.

- Tổ chức hoạt động “Một ngày làm chiến sĩ” nhằm tuyên truyền ngày truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, rèn luyện kĩ năng cho các bạn  Đoàn  viên học sinh

- Tích cực tham gia chương trình hành động “Tuổi trẻ thành phố vì biên giới – hải đảo” và “Tuổi trẻ Thành phố xung kích giữ trật tự an toàn giao thông: do Thành phố phát động, thành lâp.

3. Phong trào ” Đồng hành cùng phong trào thanh niên mưu sinh lập nghiêp”:

3.1 Đồng hành với thanh niên trong học tập , nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ ; mưu sinh lập nghiệp :

-  Phát huy vai trò của các đội nhóm sở thích , phát huy hiệu quả giờ học ngoại khóa, tăng cường kĩ năng, kiến thức thực tế xã hội hỗ trợ cho kiến thức phổ thông .

- Phát động phong trào thi đua giúp nhau học tập như  “hoa điểm 10”, “tiết học tốt”, tặng học bổng, giới thiệu ĐVGV học tập năng cao trình đọ

3.2 Đồng hành cùng thanh niên trong việc nâng cao sức khỏe thể chất , đời sống văn hóa  tinh thần:

-  Tổ chức buổi nói chuyện chuyên để,tư vấn sức khỏe, tư vấn tâm lí, giáo dục giới tính; vận động đoàn viên , học sinh thực hiện nếp sống trong nhà trường, xã hội thông qua các phong trào “ nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, hội thảo “ nói không với bạo lực học đường”.

- Phát huy vai trò của các đội văn nghệ xung kích tuyên truyền các ca khúc cách mạng tại trường bằng nhiều hình thức .

- Phối hợp với các giáo viên bộ môn thể dục tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất , duy trì tổ chức các giải thể thao tại các đơn  vị, tổ chức ngày hội “học sinh khoẻ “ tại đơn vị và tham gia tốt ngày hội “ thanh niên khỏe cấp Quận.

- Đổi mới phương thức sinh hoạt chi đoàn gắn liền với thực tế thông qua các chuyến tham quan bảo tàng , địa chỉ đỏ, dã ngoại.

3.3 Đồng hành cùng thanh niên trong việc  nâng cao kĩ năng thực hành xã hội và xây dựng nếp sống văn minh đô thị :

- Xây dựng nếp sống văn minh học đường  vận động Đoàn viên giáo viên không hút thuốc lá trước mặt học sinh , giảm hút thuốc lá trong nhà trường .

- Tổ chức cho đoàn viên tham gia các lớp kĩ năng thực hành xã hội như ứng xử , giao tiếp, khả năng làm việc nhóm …hướng đến việc xây dựng các CLB kĩ năng của học sinh trong trường học

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Không xả rác trong toàn trường “

4. Xây dựng Đoàn vững mạnh :

4.1 Xây dựng đoàn về tư tưởng chính tri:

-  Tiếp tục tham gia học tập 6 bài lí luận chính trị , các chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng trong đoàn viên. Phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên giáo viên trong việc nắm bắt tình hình, xử lí thông tin, định hướng tư tưởng  trong đoàn viên, học sinh trường học .

-Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chủ điểm trong năm học theo sự hướng dẫn của Đoàn phường 11.

4.2  Công  tác đoàn viên:

- Thực hiện công tác “Xây dựng chi đoàn Vững mạnh “, tập trung nâng cao chất lương đoàn viên , thông qua việc triển khai hướng dẫn, thực hiện phiếu rèn luyện đoàn viên ngay từ đầu năm học, các cơ chế theo dõi, nhận xét, đánh giá quá trình nhận thức và rèn luyện đoàn viên theo từng quý và phân loại chất lượng đoàn viên trong năm hoc.

-  Tập trung chấn chỉnh công tác quản lí đoàn viên, đoàn vụ.

4.3 Công tác tổ chức cơ sở và cán bộ đoàn:

-  Tổ chức tốt đại hội chi đoàn theo nhiệm kì và đúng điều lệ.

- Tập trung giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, đầu tư đổi mới hình thức sinh hoạt Chi đoàn, thực hiện chi đoàn theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm” (nắm Đoàn viên, nắm thanh niên, nắm tình hình đơn vị; biết nghị quyết, biết chương trình, biết nhu cầu; làm chương trình rèn luyện Đoàn viên, làm công tác thanh niên, làm công tác vận động quần chúng).

- Chú trọng công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ đoàn, tổng phụ trách đội có nghiệp vụ công tác đoàn, đội.

4.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền

- Phát huy vai trò của đoàn viên là cán bộ nhân viên nhà trường trong việc tham gia đóng góp ý kiến mang tính xây dựng đối với các vấn đề của nhà trường nhằm hướng đến xây dựng môi trường sư phạm văn minh và thân thiện.

- Tổ chức bình chọn đoàn viên ưu tú đúng kỳ và làm tốt quy trình hướng dẫn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

4.5. Công tác kiểm tra đoàn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ đoàn, đoàn viên về việc chấp hành điều lệ đoàn, thực hiện nghị quyết của đoàn cấp trên, thực hiện quy chế làm việc của BCH, công tác quản lý và thu chi đoàn phí.

- Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, chương trình chỉ đạo của đoàn cấp trên.

IV. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU:

Tiếp tục giữ vững danh hiệu “Chi đoàn vững mạnh”

- Chất lượng đoàn viên: Phấn đấu đạt chỉ tiêu phân loại đoàn viên: 95% đoàn viên xuất sắc, 0.5% đoàn viên khá, không có đoàn viên trung bình, 03 đoàn viên đạt chiến sĩ thi đua.

- Về công tác tham gia xây dựng Đảng: giới thiệu cho Đảng 4 Đoàn viên ưu tú trong năm học vào tổ Đối tượng Đảng. (dự kiến các đc sau: Nguyễn Thị Ngọc AN, Huỳnh Ngọc Phụng, Lê Thị Thúy, Nguyễn Lê Trúc Phương)

- Về thực hiện các chỉ tiêu:

- 100% Đoàn viên thực hiện phiếu rèn luyện Đoàn viên.

- 100% Đoàn viên hoàn thành 6 bài lý luận chính trị và học tập chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”  và đọc di chúc Bác Hồ.

- 100% Đoàn viên tham gia giảng dạy bằng giáo án điện tử.

*CÔNG TRÌNH THANH NIÊN

- Chăm lo một suất học bổng Trần Bội Cơ cho các đoàn viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tặng máy tính FX cho học sinh nghèo hiếu học tại tường).

- Làm bản hiệu, tuyên truyền vận động phụ huynh học sinh giữ gìn trật tự, vệ sinh, an toàn giao thông trước cổng trường.

- Tạo wed cho chi đoàn

 

Comments