Chi bộ Đảng‎ > ‎

Thành viên Chi bộ

 
Chi Bộ Đảng trường THCS Mạch Kiếm Hùng
 
Bí thư Chi Bộ
Phó hiệu trưởng
Huỳnh Thị Ánh Tuyết

  
Phó Bí thư Chi Bộ
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Minh Tâm