Học sinh‎ > ‎

● Hoạt động học tập

Chúc mừng các học sinh sau đã đạt học sinh giỏi cấp quận:

Phan Nghinh Nghinh

HSG mônTIẾNG TRUNG

Phan Đình Đình

HSG mônTIẾNG TRUNG

Từ HuyNam

HSG mônTIẾNG TRUNG

Mã TuyếtNhi

HSG mônTIẾNG TRUNG

Phùng HàoNguyên

HSG mônTIẾNG TRUNG

Ngô BộiNhư

HSG mônTIẾNG TRUNG

Đàm QuânXí

HSG mônTIẾNG TRUNG

Chung BộiSang

HSG mônTIẾNG TRUNG

Tăng Thoại Vỹ

HSG mônTIẾNG TRUNG

Nguyễn HoàngDuy

HSG mônLÝ

Nguyễn KimThủy

HSG mônLÝ

Nguyễn NgọcThiện

HSG mônHÓA

Trần Nguyễn NhậtMinh

HSG mônHÓA

Trương TuấnKiệt

HSG mônHÓA

Phạm HoàngCông

HSG mônĐỊA

Quảng Lê ThếNgân

HSG mônĐỊA

Tiêu Ngọc Như

HSG mônVĂN


Môn Hóa: 3 Bạn
Môn Lý: 2 bạn
Môn Tiếng Trung: 9 bạn

Môn Địa: 2 bạn
Môn Văn: 1 bạn
Comments