Học sinh‎ > ‎

● Hoạt động giáo dục kỹ năng sống

CHUYÊN ĐỀ "HOÀNG SA, TRỪONG SA"

THCS MKH GIAO DỤC KỸ NĂNG SỐNG
THẦY NGUYỄN VĂN NAM TRAO ĐỔI VỚI HỌC SINH THCS MẠCH KIẾM HÙNG VỀ "CHỮ HIẾU VÀ CÁM ƠN MẸ"

Chữ hiếu
Giáo dục sức khỏe, phòng chống HIV

GD Sức khỏeGiáo dục an toàn giao thông:

ATGT
Giáo dục tình cảm gia đình, công ơn cha mẹ, thầy cô:

HÀI : "CHA VÀ CON" DIỄN TẠI THCS MẠCH KIẾM HÙNG

Hài "cha và con"


Chuyên đề "phòng chống ma túy" 


PHÒNG CHỐNG MA TÚY