אוריינות מחשב ומידע

משרד החינוך מפעיל תכנית תקשוב לאומית כדי להכשיר את בוגרי מערכת החינוך להתמודדות מוצלחת עם אתגרי העתיד
ולהבטיח את שליטתם במיומנויות המאה ה- 21   מיומנויות אלה כוללות תפקודים שכליים, תוך אישיים,
בין אישיים וטכנולוגיים ובהם:  חשיבה מסדר גבוה;  אוריינות מידע, מדיה ותקשורת  דיגיטלית וניהול מערכות מידע ותקשורת,
 
עבודה שיתופית, אתיקה וערכים ולמידה עצמאית.
אחת ממטרותיה של תכנית התקשוב הלאומית היא לשלב אוריינות תקשוב  
בתהליכי ההוראה- למידה-הערכה, תוך פיתוח אוריינות מחשב ומידע.

אוריינות מחשב ומידע היא היכולת האישית להשתמש במחשב לצורך חקר, יצירה ותקשורת כדי לפעול ולשתף בבית הספר, בבית, במקום העבודה ובקהילה

 באתר זה ניתן למצוא תרגול למיומנויות השונות על פי שכבות הגיל של בית הספר היסודי.