Mabeon Achterhoek b.v.

Een bijzonder schoonmaak- en dienstenbedrijf in Doetinchem

Waar staat Mabeon voor ?

In dit bijzondere schoonmaak- en dienstenbedrijf in Doetinchem, in 2006 opgericht samen met SW-bedrijf Wedeo (nu: Laborijn) en inmiddels weer 100 % onderdeel van Mabeon Holding b.v., is het streven van Mabeon om arbeidsgehandicapten en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (weer) een reguliere arbeidsplek te bieden, waar zij hun optimale prestatie kunnen en willen leveren. Dat doet Mabeon samen met Laborijn, UWV, gemeenten en alle andere daartoe geschikte partners, en is daartoe prima toegerust. Het verwerven van de PSO 30 + certificering is daar een goed voorbeeld van.

Om tot de juiste resultaten te komen wordt in het bedrijf gewerkt met een mix, bestaande uit mensen uit de SW (die opgeleid worden tot SVS-vakgeschoold schoonmaker of als conciërge aan de slag gaan) en vakbekwame medewerkers van de reguliere arbeidsmarkt. 

Zo ontstaan (veelal zelfstandige) teams die samen tot een goede prestatie komen. Dat vraagt wel continu aandacht voor de samenstelling van teams, die door ziekte, vakantie of verloop snel kunnen wijzigen. 

Daarom is er het directe toezicht (objectleiding) wat intensiever dan gebruikelijk, er is sprake van een zwaarder coaching-element. 

Het resultaat is voor alle betrokkenen positief !
Dat geldt zeker voor de klant, die met deze keuze voor dit bijzondere schoonmaak- en dienstenbedrijf op deze wijze zijn aandeel in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) vorm geeft, en bovendien meestal niet duurder uit is dan bij een 'gewone' concurrent in Doetinchem en omgeving.

Het Mabeon-logo symboliseert dat de mens centraal staat, zowel de klant als de medewerker, en dat dienstbaar zijn de basis is. Het PSO-30 + logo laat zien dat Mabeon de hoogste trede van de Prestatieladder Socialer Ondernemen heeft behaald.

Daarnaast is Mabeon ISO-gecertificeerd: 9001, 14001 en 26000 (eigen verklaring).